Mathematica dla niecierpliwych

Mathematica dla Niecierpliwych, jest próbą napisania książki o programie Mathematica i jego możliwych zastosowaniach w nauczaniu matematyki. W sierpniu 2010 książka została wydrukowana w ograniczonym nakładzie przez Wydawnictwo Naukowe UMK jako materiał do szkolenia w zakresie programu Mathematica w ramach konferencji MathPAD 2010 organizowanej przez autora na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ponieważ Mathematica nie jest programem popularnym w Polsce i zarówno wydawnictwa, jak i  dystrybutor programu, nie wykazują zainteresowania drukiem takiej książki w większym nakładzie, zdecydowałem się udostępnić napisane już rozdziały w postaci elektronicznej. Jest to zatem publikacja bezpłatna — czytelniku nie musisz za nią płacić nikomu — każdy może ściągnąć ją sobie z Internetu, wydrukować lub używać w postaci elektronicznej. Zakładam przy tym, że czytelnik tej książki jest uczciwy i nie będzie zmieniał nazwiska autora jak i kopiował fragmentów bez wzmianki o autorze. To tylko tyle, no i życzę miłej i pożytecznej lektury.  Zachęcam również nauczycieli i wykładowców uczelni wyższych do wykorzystywania mojej książki zarówno w postaci elektronicznej jak i drukowanej lokalnie w szkole lub na uczelni.

Załączony tu materiał składa się z czterech rozdziałów (patrz spis treści poniżej). Dalsze rozdziały powstaną o ile będzie na nie zapotrzebowanie.

Książka, jak również okładka do niej, może być pobrana z adresu: http://mirek.majewscy.net/download/

Wszelkie uwagi odnośnie treści książki jak ewentualnej współpracy proszę wpisywać w postaci komentarza do tej strony w okienku poniżej.

Mirek Majewski, 26 listopada 2010 roku.

Spis Treści

 1. Wprowadzenie do programu Mathematica ……. 1
  1. Mathematicajako podręczny kalkulator ……. 3
   1. Arytmetyka ……. 3
   2. Funkcje trygonometryczne, logarytmiczne ……. 5
  2. Rozwiązujemy równania ……. 8
  3. Zmienne ……. 9
  4. Funkcje ……. 12
   1. Problemy z deklaracjami ……. 13
  5. Operacje na wyrażeniach matematycznych ……. 15
  6. Elementy analizy matematycznej ……. 18
  7. Szukamy pomocy ……. 20
   1. Duże i małe litery ……. 20
   2. Nawiasy ……. 21
   3. Równość nie jest równa równości ……. 21
   4. Kolor ma też jakieś znaczenie ……. 22
   5. Pomoc w programie ……. 22
 2. Grafika 2D w programie Mathematica ……. 25
  1. Wykresy funkcji jednej zmiennej ……. 25
  2. Wykresy równań parametrycznych ……. 28
   1. Proporcje i zakres wykresu ……. 29
   2. Osie układu współrzędnych, siatka i ramka ……. 30
   3. Styl wykresów w 2D ……. 32
  3. Wykresy krzywych parametrycznych ……. 37
  4. Wykresy we współrzędnych biegunowych ……. 41
  5. Wykresy równań w postaci uwikłanej ……. 45
 3. Grafika 3D w programie Mathematica ……. 47
  1. Wykresy funkcji dwu zmiennych ……. 47
  2. Wykresy równań parametrycznych ……. 51
  3. Wykresy równań uwikłanych i nierówności ……. 54
  4. Wykresy we współrzednych sferycznych ……. 59
  5. Wykresy otrzymane z obrotu krzywych ……. 61
  6. Wykresy funkcji dwu zmiennych inaczej ……. 63
 4. Animacja i manipulacja ……. 67
  1. Podstawy procedury Manipulate ……. 67
  2. Różne twarze procedury Manipulate ……. 72
  3. Panele z suwakami 2D i kolorem ……. 75
  4. Organizacja informacji na panelach Manipulate ……. 77
  5. Panele z zakładkami ……. 79
  6. Hybrydy Manipulate i TabView ……. 80
 5. Literatura ……. 82
Advertisement