Sztuka konstrukcji geometrycznych

Wybrane dane o książce

Wydawnictwo: Aksjomat Toruń
ISBN:  978-83-60689-98-1
Rok wydania: 2014.

Przed wydaniem książki poszczególne rozdziały będą drukowane w czasopiśmie Matematyka,  http://www.edupress.pl/wydawane/matematyka/

Spis treści

 • Od Autora
 • SZKIC 1: Matematyka, czas i ludzie (
  ten szkic został opublikowany w czasopismie Matematyka – 4/2013 oraz 5/2013)
 • SZKIC 2: Matematycy z obrazu (opublikowano
  cz.1, Matematyka 6/2013, str. 24 – 32;
  cz. 2, Matematyka 7/2013, str. 17-27) 

  • Pitagoras i Pitagorejczycy
  • Akademia Ateńska
  • Eukildes – autor Elementów
  • Szkoła Aleksandryjska
 • SZKIC 3: Konstrukcje geometryczne (opublikowano: Matematyka 8/2013, str. 8-13)
 • SZKIC 4: Elementarz konstrukcji geometrycznych (opublikowano: Matematyka 9/2013, str. 17-32)
  • Dzielimy odcinki i kąty
  • Projekt graficzny: mozaika rzymska
 • SZKIC 5: Ruchoma geometria (opublikowano:
  cz.1, Matematyka 10/2013, str. 17-28;
  cz.2, Matematyka 11/2013, str. 17-24)

  • Projekt graficzny: latwace z Isfahanu
  • Projekt graficzny: neusis w sztuce
 • SZKIC 6: Siatki i transformacje
  • Siatki w sztuce
  • Powtarzalność deseni
  • Matematyk i desenie
  • Transformacje geometryczne
  • Projekt graficzny: serwetka Pana Ammanna

SZKIC 7: Wielokąty foremne

 • Terminologia dla wielokątów foremnych
 • Konstrukcje wybranych wielokątów foremnych
  • Trójkąt i spółka
  • Kwadrat, ośmiokąt i szesnastokąt foremny
  • Pięciokąt foremny i jego rodzina
  • Dziesięciokąt według Euklidesa
  • Inne nieco bardziej kłopotliwe wielokąty foremne
  • Siedmiokąt foremny
  • Dziewięciokąt foremny – ulubiona figura Baha’i
  • Konstrukcja jedenastokąta foremnego według Dürera
 •  Projekt graficzny: Posadzki Rogera Penrose’a
  • Kilka uwag na temat terminologii posadzkowej
  • Co odkrył Roger Penrose?
  • Posadzka Penrose’a z gwiazdą

Szkic 8: Arytmetyka odcinków i proporcje

 • Początki liczb niewymiernych
 • Ciągi boku i przekątnej
 • Konstrukcje pierwiastków kwadratowych liczb naturalnych
 • Spirala Teodora z Cyreny
 • Arytmetyka odcinków
 • Proporcje w architekturze i sztuce
  • Metoda Add Quadratum
  • Krótko o złotej liczbie
Advertisement