Wprowadzenie

2Wiele osób zwracało się do mnie z pytaniem — dlaczego używam MuPADa i co wyróżnia ten program w grupie oprogramowania matematycznego? Niniejszy tekst jest próbą pokazania, co to jest MuPAD i w jakim zakresie program ten może być użyteczny w nauczaniu matematyki lub pracy matematyka.

Książki o nowych, nieznanych programach nie mogą być zbyt obszerne w przeciwnym przypadku żaden wydawca nie odważy się ich opublikować. Tak jest i w tym przypadku. MuPAD jest nowym programem w Polsce. Dlatego założyłem na wstępie, że niniejszy tekst nie powinien zawierać więcej niż 150-200 stron i powinien służyć jako krótkie wprowadzenie do programu. Na dalszych stronach tego tekstu będziemy więc zajmować się głównie programem MuPAD, a pokazane tu przykłady matematyczne będą bardzo elementarne. Nieco bardziej zaawansowane przykłady i znacznie więcej informacji na temat programu MuPAD czytelnicy mogą znaleźć w mojej książce MuPAD Pro Computing Essentials wydanej przez Springer Verlag lub na poświęconych jej stronach www https://majewski.wordpress.com. Wiele interesujących informacji dotyczących zastosowań programu MuPAD znajduje się również na serwerze www.mathpad.org.

Niniejszy tekst został napisany w formie nadającej się do adaptacji jako podręcznik zajęć warsztatowych dla początkujących użytkowników MuPADa. Główny nacisk został położony na stosowanie najbardziej standardowych elementów programu i tylko w bardzo nielicznych przypadkach sięgam do elementów bardziej specjalistycznych zawartych w osobnych bibliotekach programu. Wyjątkiem jest tu biblioteka graficzna, która jest najbardziej atrakcyjną częścią programu. Rozdział 1 zawiera bardzo elementarny przegląd podstawowych możliwości programu. Wiele z poruszonych tu tematów rozwijam szerzej w pozostałych rozdziałach. W rozdziałach 2 i 3 omawiam rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej i wielu zmiennych. Rozdział 4 poświęcony jest elementom algebry z MuPADem. Rozdział 5 poświęcam w całości grafice matematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wykresów obiektów matematycznych, zadanych za pomocą różnych typów równań w różnych rodzajach układów współrzędnych. Rozdział ostatni zawiera elementy programowania w MuPADzie. Każdy z wymienionych tu rozdziałów zawiera krótkie omówienie tematu ilustrowane licznymi przykładami. Na końcu każdego rozdziału zamieszczam przykłady do samodzielnego rozwiązania przez czytelników.

Niech mi będzie wolno podziękować osobom, które poświęcały swój czas na czytanie kolejnych rozdziałów, komentowanie tekstu oraz wstawianie niezliczonej liczby brakujących przecinków. Są nimi moja żona Krystyna oraz zafascynowana MuPADem Iwona Kusz. Jestem im niezmiernie wdzięczny za ich pomoc.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim, którzy w ostatnich latach pracowali ze mną nad popularyzacją programu MuPAD w Polsce i organizacją corocznych warsztatów MuPADa. Bez Was, i waszego entuzjamzu, ta książka prawdopodobnie nigdy by nie powstała.

Mirek Majewski, Złotoria, Poland, Październik 2004
Advertisement