Spis tresci

Wprowadzenie
Rozdział 1-Podstawy

1.1 Co to jest i dla kogo jest MuPAD 3
1.2 MuPAD jako kalkulator …4
1.3 Rozwiązujemy równania …8
1.4 Operacje na wyrażeniach matematycznych …10
1.5 Różniczkowanie i całkowanie …12
1.6 Definiujemy funkcje …13
1.7 Wykresy funkcji na płaszczyźnie …16
1.8 Wykresy funkcji w przestrzeni …16
1.9 Wybrane struktury matematyczne MuPADa …17
1.10 Szukamy pomocy …20
1.11 Biblioteki MuPADa …22
1.12 Delete czy reset …24
1.13 Pytania kontrolne i przykłady …27

Rozdział 2-Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej …31

2.1 Deklarujemy funkcje …31
2.2 Wykresy funkcji …35
2.3 Granice …40
2.4 Pochodne funkcji …44
2.5 Wielomiany Taylora …46
2.6 Badanie przebiegu zmienności funkcji …48
2.7 Całkowanie z MuPADem …52
2.8 Całkowanie numeryczne …54
2.9 Ilustracja metod całkowania …55
2.10 Rozwiązujemy równania różniczkowe …59
2.11 Przykłady do samodzielnego rozwiązania …60

Rozdział 3-Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych …63

3.1 Deklaracje funkcji wielu zmiennych …63
3.2 Wykresy funkcji dwu zmiennych …64
3.3 Animacje wykresów …67
3.4 Granice funkcji wielu zmiennych …70
3.5 Pochodne i całki funkcji wielu zmiennych …75
3.6 Wyliczanie objętości brył …78
3.7 Badanie funkcji dwu zmiennych …80
3.8 Przykłady do samodzielnego rozwiązania …83

Rozdział 4-MuPAD i Algebra …85

4.1 Liczby i dziedziny …85
4.2 Liczby zespolone i kwaterniony …88
4.3 Wielomiany …94
4.4 Układy równań liniowych …96
4.5 Macierze i wyznaczniki …97
4.6 Przykłady do samodzielnego rozwiązania …106

Rozdział 5-Grafika dla matematyka …109

5.1 Sekrety kamery wirtualnej MuPADa …109
5.2 Anatomia wykresu MuPADa …114
5.3 Galeria wykresów matematycznych …115
     5.3.1 Function2d …118
     5.3.2 Curve2d …119
     5.3.3 Polar …120
     5.3.4 Implicit2d …121
     5.3.5 Hatch …122
     5.3.6 Inequality …124
     5.3.7 Histogram2d …125
     5.3.8 Boxplot …126
     5.3.9 Function3d …126
     5.3.10 Surface …129
     5.3.11 Implicit3d …130
     5.3.12 Spherical …132
     5.3.13 Cylindrical …134
     5.3.14 Curve3d i Tube …136
     5.3.15 Proste obiekty geometryczne …139
     5.3.16 Wykresy danych liczbowych …144
     5.3.17 Wykresy brył …148
     5.3.18 O żółwiach i L-systemach …150
5.4 Animacja krok po kroku …157
5.5 Grafika MuPADa w zastosowaniach …159
5.6 Przykłady do samodzielnego rozwiązania …161

Rozdział 6-Krótko o programowaniu …167

6.1 O zmiennych jeszcze raz …167
6.2 Funkcje i procedury …170
6.3 Gdzie i jak zapisać procedury MuPADa …171
6.4 Biblioteki procedur użytkownika …173
6.5 Struktury kontrolne …175
     6.5.1 Decyzje …175
     6.5.2 Iteracje …178
     6.5.3 Czasem iteracje nie działają …183
6.6 Procedury rekurencyjne …186
6.7 Przykłady do samodzielnego rozwiązania …191

Dodatek-Wybrane funkcje i procedury MuPADa …195
Indeks …204

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s