Literatura

Literatura dotycząca islamskich ornamentów geometrycznych jest bardzo bogata. Istnieje duża liczba publikacji opisujących różne aspekty tego rodzaju sztuki – historię, różne ich własności zarówno matematyczne jak i artystyczne, oraz sposoby ich konstruowania. W tym rozdziale wymieniam wyłącznie te publikacje, które mają jakiś związek z powstaniem tej książki. Do każdej z wymienionych tu pozycji podaję krótki opis jej zawartości i jej znaczenie w ewentualnych dalszych badaniach,

 • D’Avennes, P., (2007), Islamic Art in Cairo from the Seventh to the Eighteen Centuries, with introduction by George T. Scanlon, A Zeitouna Book, The American University in Cairo Press, Cairo – New York.
 • Balkanov N. B., (1947), Gerih – geometric ornament in Central Asia and methods of its construction, Soviet Archeology, IX, pp. 101-120
 • Bourgoin J., (1973), Arabic geometrical patterns & design, Dover Publications, Inc., New York.
 • Bulatov M.S., (1988), Geometric Harmonization in Architecture of Central Asia IX-XV, Publisher “Nauka”, Main Editorial Office for the Eastern Literature, Moscow (in Russian).
 • Clèvenot D., Degeorge G., (2000), Ornament and Decoration in Islamic Architecture, Thames & Hudson, London.
 • Demiriz Y., (2004), Islam sanatında geometrik süsleme, publisher İkinci Basım, Istanbul (in Turkish).
 • Gaganov G.I., (1940, 1958), Geometric Ornament of Central Asia, published in AH, 11, pp. 181-208, Moscow.
 • Grünbaum B., Shepard G.C. (1989), Tilings and Patterns an Introduction, W.H. Freeman and Company, New York.
 • Hankin E. H., (1905), On Some Discoveries of the Methods of Design Employed in Mohammedan Art, Journal of the Society of Arts, pp. 461-472.
 • Hankin E. H., (1925), The Drawing of Geometric Patterns in Saracenic Art, Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 15, pp. 25 pages and XIV plates, Calcutta, Government of India Central Publication Branch.
 • Lee T., Possible Sources for Bourgoin (1879) “Le trait des Entrelaces”, unpublished manuscript.
 • Lee T., Soliman A., (2014), The Geometric Rosette: analysis of an Islamic decoration motif, unpublished manuscript.
 • Necipoglu G., (1996), The Topkapi Scroll – Geometry and Ornament in Islamic Architecture (Sketchbooks & Albums Series), Oxford University Press.
 • Pugatchenkova G. A., Rempel L. I., (1958), The outstanding architectural monuments of Uzbekistan (in Russian), Tashkent.
 • Pugatchenkova G. A., Rempel L. I., (1965), History of Arts of Uzbekistan (in Russian), publisher: Iskustvo, 668 pages, Moscow.
 • Rempel, L.I., (1961), Architectural Ornament of Uzbekistan, National Publisher Artistic Literature UzSSU (in Russian).
 • Rempel, L.I., (1978), Selected works in history and theory of art, publisher Soviet Arist, Moscow (in Russian).
 • Wade D., (1976), Pattern in Islamic Art, The Overlook Press Woodstock, New York.

Internet

 

 

 

 

Advertisement